Droog vs. Vloeibaar (nat) zout

Droog vs. vloeibaar zout

Vooraf een uitleg over wat wij bedoelen met DSA (Dry Salt Aerosol). De halogenerators van Halomed zijn allemaal gebouwd om droog zout te vermalen tot zeer fijne zoutdeeltjes en deze de lucht in te blazen. De zoutdeeltjes vullen de lucht die ingeademd wordt en ook op onze huid neerdaalt. De deeltjes zijn zo klein, dat ze gemakkelijk door kunnen dringen tot de diepste longblaasjes, daar waar de problemen vaak zitten.

De halogenerators van Halomed vermalen dus de droge zoutkorrels tot zeer fijne deeltjes. Hiervan is minimaal 80% kleiner dan 5 micron. Het concentratiebereik is 1-10 mg/m3. Deze combinatie werkt het meest efficiënt in alle segmenten van de luchtwegen.

De methode waarbij droog zout door een sterke mechanische impact vermalen wordt tot heel fijne zoutdeeltjes die in de lucht verspreid worden, zorgt ervoor dat de deeltjes een hoge oppervlakte energie met een negatieve lading krijgen. Specifieke fysisch-chemische eigenschappen van de droge aerosol bepalen de aard van de halotherapiemethode, die zich onderscheidt door een meercomponenten therapeutisch effect van kleine doses van de stof.

Aërosolen, die veel deeltjes bevatten die groter zijn dan 5 – 6 micron, zijn niet efficiënt voor de luchtwegen. Dit komt zeker voor bij methoden waarbij in water opgelost zout verdampt wordt.

Tegelijkertijd kunnen ze irritatie en hyperreactiviteit veroorzaken, vooral bij patiënten die vatbaar zijn voor bronchospasme.
Grote deeltjes droge zoutaërosol ( meer dan 5 – 6 micron ) irriteren de bovenste luchtwegen (, vooral met de neiging tot slijmvliesatrofie ) en integumenten.

Daarbij komt dat met het inademen van vloeibaar zout veel meer ingeademd wordt dan met DSA, wat het hanteren van de halotherapie methode met Halomed veel makkelijker en veiliger maakt.

Kort gezegd is Halotherapie met DSA dus wetenschappelijk bewezen vele malen beter, want: